Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
BULLYING - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ:
Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπισή τους
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 5 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
www.bullying.uom.gr ,  bullying@uom.edu.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης

Υποβολή Εισηγήσεων ως:  12 Φεβρουαρίου 2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου