Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου & 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ  6.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 46700
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 20.614.057,03 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-Κ5Ξ
8.Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.614.057,03 € σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση
του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σημειώνεται ότι
για τους Δήμους Σαλαμίνας και Θηβαίων η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά και στο διάστημα
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 325 ΔΗΜΩΝ

α/α
ΚΩΔ

. ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΟΣΟ Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
168
55437

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


109.204,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                                        ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ


Κιν. 6945514833                                                      Κιν. 6984100401

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

             
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  1ου & 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                                                                   
                      ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 05 -12-2013

ΠΡΟΣ
Μέλη του Δ.Σ
& ΓΟΝΕΙΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  : 6945514833


ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ

Σας καλούμε σε τακτικό Δ.Σ. την Παρασκευή   06 Δεκεμβρίου 2013 στις 18.00  στην αίθουσα του Δημοτικού .

Θέματα ημερήσιας διάταξης
  1. Υπογραφές πρακτικών.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων.
  3. Πάρτι γνωριμίας των μελών μας μέσον Δράσεων  τις σοκολατοβιομηχανιας ¨ ΙΟΝ ¨
  4.  ΒΑΖΑR  
  5.  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
  6. Σχολές Γονέων 


                                                                 Για το Δ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                              ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   
                                                      ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επωνυμία και τηλέφωνο φορέα διακίνησης της αίτησης
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

____________________________
____________________________


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ


Συμπληρώνεται από το φορέα:
Κωδικός αίτησης:

Κωδικός τμήματος:Το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω είναι (μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία επιλογές):


Σύγχρονη Οικογένεια (50 ώρες)                                                                                                         q
Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (50 ώρες)                                                                                                         q
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (25 ώρες)                                                                         q
Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (25 ώρες)                                              q
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (25 ώρες)            q
Στις συναντήσεις των Σχολών Γονέων θα με ενδιέφερε να συζητηθούν θέματα όπως: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επιθυμώ οι συναντήσεις να γίνονται (1) φορά q      2 (δύο) φορές q       3 (τρεις) φορές q    την εβδομάδα
Επιθυμώ κάθε συνάντηση να διαρκεί ______ ώρες
Προτείνω οι συναντήσεις να γίνονται τις εξής ημέρες:________________________________________________

Προτείνω η λειτουργία του τμήματος να ξεκινά:           Πρωινές ώρεςq                    Απογευματινές ώρες  q

Ονοματεπώνυμο:

Όνομα πατρός:

Διεύθυνση:

Δήμος/Τ.Κ.

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

e-mail:


Φύλο: Άνδρας       q                Γυναίκα       q
Έτος γέννησης: ______


Η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκλήρωσα είναι:

Δημοτικό          q

Γυμνάσιο          q
Λύκειο              q
Ι.Ε.Κ./
Επαγγελματική σχολή  
q
Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.             q

Μεταπτυχιακό  q
Διδακτορικό      q
Άλλο ____________ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΕίμαι:
                                               ΝΑΙ    ΌΧΙ
Απασχολούμενος/η                  q       q
                                                       ΝΑΙ         ΌΧΙ                  
       Αν ναι:                                                                 Αυτοαπασχολούμενος/η     q           q
            Εκπαιδευτικός                    q           q
            Δημόσιος Υπάλληλος       
q           q

                                                         ΝΑΙ   ΌΧΙ
Ασχολούμενος/η με τα οικιακά  q       q
Φοιτητής/τρια                           q       q
Συνταξιούχος                            q       q
Άλλο: ______________________                            

                                                            
                                                                ΝΑΙ    ΌΧΙ
           Άνεργος/η                                 q       q
                   Αν ναι:                                                                                  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας  ______Άγαμος/η         q
Σε διάσταση     q
Παντρεμένος/η
q
Χήρος/α            q
Διαζευγμένος/η
q
Άλλο: __________Έχω ________παιδιά

α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
1


2


3


4


5


6


Έχω συμμετάσχει σε ομάδες Σχολών Γονέων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ή του ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο παρελθόν:

Ναι      q         Όχι       q    Ώρες: ____        Από: ____/____   Έως: ___/_____(μήνας/έτος)

                                                       
Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

                                                    
                                                              ______________,  __ /__ / 201__
                                        (Τόπος)   (Ημερομηνία)


                                                                                                                                                         Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ