Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013


ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επωνυμία και τηλέφωνο φορέα διακίνησης της αίτησης
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

____________________________
____________________________


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ


Συμπληρώνεται από το φορέα:
Κωδικός αίτησης:

Κωδικός τμήματος:Το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω είναι (μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία επιλογές):


Σύγχρονη Οικογένεια (50 ώρες)                                                                                                         q
Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (50 ώρες)                                                                                                         q
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (25 ώρες)                                                                         q
Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (25 ώρες)                                              q
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (25 ώρες)            q
Στις συναντήσεις των Σχολών Γονέων θα με ενδιέφερε να συζητηθούν θέματα όπως: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επιθυμώ οι συναντήσεις να γίνονται (1) φορά q      2 (δύο) φορές q       3 (τρεις) φορές q    την εβδομάδα
Επιθυμώ κάθε συνάντηση να διαρκεί ______ ώρες
Προτείνω οι συναντήσεις να γίνονται τις εξής ημέρες:________________________________________________

Προτείνω η λειτουργία του τμήματος να ξεκινά:           Πρωινές ώρεςq                    Απογευματινές ώρες  q

Ονοματεπώνυμο:

Όνομα πατρός:

Διεύθυνση:

Δήμος/Τ.Κ.

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

e-mail:


Φύλο: Άνδρας       q                Γυναίκα       q
Έτος γέννησης: ______


Η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκλήρωσα είναι:

Δημοτικό          q

Γυμνάσιο          q
Λύκειο              q
Ι.Ε.Κ./
Επαγγελματική σχολή  
q
Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.             q

Μεταπτυχιακό  q
Διδακτορικό      q
Άλλο ____________ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΕίμαι:
                                               ΝΑΙ    ΌΧΙ
Απασχολούμενος/η                  q       q
                                                       ΝΑΙ         ΌΧΙ                  
       Αν ναι:                                                                 Αυτοαπασχολούμενος/η     q           q
            Εκπαιδευτικός                    q           q
            Δημόσιος Υπάλληλος       
q           q

                                                         ΝΑΙ   ΌΧΙ
Ασχολούμενος/η με τα οικιακά  q       q
Φοιτητής/τρια                           q       q
Συνταξιούχος                            q       q
Άλλο: ______________________                            

                                                            
                                                                ΝΑΙ    ΌΧΙ
           Άνεργος/η                                 q       q
                   Αν ναι:                                                                                  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας  ______Άγαμος/η         q
Σε διάσταση     q
Παντρεμένος/η
q
Χήρος/α            q
Διαζευγμένος/η
q
Άλλο: __________Έχω ________παιδιά

α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
1


2


3


4


5


6


Έχω συμμετάσχει σε ομάδες Σχολών Γονέων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ή του ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο παρελθόν:

Ναι      q         Όχι       q    Ώρες: ____        Από: ____/____   Έως: ___/_____(μήνας/έτος)

                                                       
Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

                                                    
                                                              ______________,  __ /__ / 201__
                                        (Τόπος)   (Ημερομηνία)


                                                                                                                                                         Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου