Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου & 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ  6.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 46700
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 20.614.057,03 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-Κ5Ξ
8.Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.614.057,03 € σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση
του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σημειώνεται ότι
για τους Δήμους Σαλαμίνας και Θηβαίων η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά και στο διάστημα
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 325 ΔΗΜΩΝ

α/α
ΚΩΔ

. ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΟΣΟ Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
168
55437

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


109.204,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                                        ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ


Κιν. 6945514833                                                      Κιν. 6984100401

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου