Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                     -----

                               ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
                             Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                    Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μαρούσι, 31-10-2013

            ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Πρωτ. 163165/Γ7
                                                            -----
Βαθ. Προτερ.


Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, Τ.Κ. 15180
Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα
                            Χρύσα Μήνου
Τηλέφωνο    :  210-3442579        
Fax                 :  210-3443013

ΠΡΟΣ:
  1. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
               (Υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας
                & Σχολικών Δραστηριοτήτων)
  1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Μέσω των Οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)
ΚΟΙΝ:
               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ &                     
               Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
           
           Θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας για τον Αντιφυματικό
                        Εμβολιασμό – Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)»

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 92954/08-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στον Αντιφυματικό εμβολιασμό – Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων).
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το παρόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων και να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
                        Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας που ανήκουν. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, στα τηλ. 213-2161324, 213-2161326 & 213-2161327 (κ. Τσαλίκογλου & κ. Καλύβα).

Συν.: 8 σελ.Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Αγωγής Υγείας
 & Περιβαλλοντικής Αγωγής

H   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ
                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου